Wycena domu, Wycena mieszkania, Wycena działki, Wycena lokalu Grodzisk Mazowiecki, Wycena domu Grodzisk Mazowiecki, Wycena mieszkania, Grodzisk Mazowiecki, Wycena działki Grodzisk Mazowiecki, Rzeczoznawca majątkowy Grodzisk Mazowiecki


Dyplomy oraz
Certyfikaty

Jako rzeczoznawca, jestem zobowiązana do ciagłego szkolenia się, uaktualniania wiedzy oraz przyswajania nowych inforomacji. Poniżej znajdą część uzyskanych dyplomów oraz certyfikatów.

Zdany egzamin

Świadectwo zdania egzaminu "Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych" przeprowadzonego przez Związek Banków Polski.
Warszawa, dn. 19.12.2017

Kurs

Zaświadczenie ukończenia kursu ""Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych" przeprowadzonego przez Związek Banków Polski.
Warszawa, dn. 27.10.2017

wycena-grodzisk

Kursu na biegłego sądowego 

Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia "Czynności rzeczoznawcy jako biegłego sądowego" organizowanego przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
Warszawa, dn. 20.01.2017

wycena-grodzisk

Nadanie uprawnień

Świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości nadawanego przez Ministra Infrastruktury i rozwoju.

Warszawa, dn. 24.09.2015Lista
referencyjna

Jako rzeczoznawca, jestem zobowiązana do ciagłego szkolenia się, uaktualniania wiedzy oraz przyswajania nowych inforomacji. Poniżej znajdą część uzyskanych dyplomów oraz certyfikatów.

Kontakt

mgr inż. Beata Patej
upr. nr 6539
ul. Gen. D. Chłapowskiego 14A
05-827 Grodzisk Mazowiecki

Tel. 600 214 355
E-mail: biuro@wycena-grodzisk.pl

Zapraszam do kontaktu.